#ATMAN

STJERNESTØV, GULL OG MILLIARDER ÅR GAMMELT KARBON ER ALT VI ER