buckle your seatbelt, Dorothy, 'cause Kansas is going bye-bye!

#meta

Migrasjon. AI. Det nye arbeidslivet. Klima. Trump. Kognitiv frihet. Befolkningsvekst og -nedgang. Kina. 100% urbanisering. Dette er ikke mammas verden. Det skriver jeg om her. Finn ut mer om meg.