Til Ingvild

Jeg valgte henne i april.

Nærmere bestemt april 2001. Verden så annerledes ut den gang. Mark Zuckerberg hadde ikke ennå begynt å tenke på å rive det globale mediebildet i fillebiter gjennom å krasje Facebook tvers gjennom pressens definisjonsmakt. At Osama Bin Laden allerede i et par års tid hadde tenkt på å rive det globale sikkerhetsbildet i fillebiter gjennom å krasje passasjerfly tvers gjennom USAs definisjonsmakt var det fortsatt et halvår til vi skulle ligge inntil hverandre en hel natt og gråte over sammen.

Jeg valgte henne i april. Hun valgte meg først i juni. Selv den dag i dag påstår hun at vi ikke traff hverandre før i mai. Et klart tegn på at hun gjorde større inntrykk på meg enn hva jeg gjorde på henne.

Vi er egentlig ofte uenige om datoer. Hvert år i juli krangler vi om hvilken dag rundt den tyvende som egentlig er vår bryllupsdag. Hvert år må vi hente frem bibelen vi fikk i gave av Sjømannskirken der vi giftet oss i hemmelighet. Hvert år må jeg slukøret konstatere at hun også i år hadde bedre hukommelse enn meg.

Å velge hverandre er ikke alltid lett. I de fleste forhold kommer det tider hvor man holder på å glemme hva man har valgt, eller undres på hvordan livet ville vært om man hadde valgt annerledes. Skal jeg trekke frem to ord mine venner ville brukt for å beskrive min personlighet ville det være «distré» og «undrende». For å parafrasere Sinnead O’ Connor: «I know that living with me baby was sometimes hard.»

Men det har en verdi å huske på hva det er man har valgt. Et ekteskap er som et stort og detaljrikt veggmaleri malt med to par hender på en pensel. Det er ikke den enkelte illustrasjon i seg selv som er kunstverket. Det er at man har fylt veggen. At man kjenner alle detaljene sammen.

Der nede i høyre hjørnet er det noen streker ingen av oss liker. En mørk og ujevn en. En grå og diffus hvor man kan skimte at den på et vis dekker over noe annet der bak. Streker som ville forringet et lite innrammet maleri.

Men i det store veggmaleriet har de sin plass. De minner om at man må øve først. Forstå hvordan den andre fører hånden. Forstå hvilke farver man begge kan like og hvilke man bør legge bort.

For å male er som å danse. Uten øvelse ville ikke det store, fargerike bildet i midten blitt så vakkert som det er. Det som dekker nesten hele veggen med lysegrønt håp, varm orange glede, rød lidenskap og kongeblå trygghet.

Det store bildet i midten bærer med seg steder vi har reist, steder vi har bodd, felleskollokvier fra studietiden, utallige kvelder med eviglange diskusjoner, først en sønn og så en datter, barnehagetilvenning, første skoledag, julaften og påske. Og ikke minst en lang serie hverdager vi har møtt sammen. For det er flest av dem. Det er dem vi sammen skal gjøre vakre sammen.

Det er som Kolbjørn Falkeid skrev det i sin huskeregel:

Du skal ikke klistre fine øyeblikk

opp på veggene i tankene og forgylle

dem med lengselen din.

Du skal kjøre spettet hardt

innunder arrete hverdager

og vippe dem opp.

En etter en.

Det er derfor

livet har deg på mannskapslista.

Nå har det kommet til en ny liten illustrasjon. Piken som var så ung da jeg traff henne at man trygt kan gjøre seg sine refleksjoner rundt hvilken emneknagg som ville foranlediget min avgang om det hadde hendt nå, gikk i går inn i sitt førtiende år.

Så Kjære Ingvild. Nå har du blitt 39 og vi har snart vært sammen i 17 år.

Det er lenge.

Om 17 år nærmer jeg meg 60 og begge våre barn har nok flyttet ut. Vi skal ha det like bra om 17 år som vi har det nå. Vårt veggmaleri skal være dobbelt så stort og ti ganger mer fargerikt.

Derfor har jeg gjort litt undersøkelser. Jeg har googlet og lett for å finne ut hva det er som gjør at folk forblir like glade. Ut fra all googlingen har jeg kommet frem til ti nerdete, vitenskapsbaserte løfter fra meg til deg.

Ting som virkelig virker.

Jeg lover. Høyt og klart. Ti kniver i hjertet. Kors på halsen at jeg skal ha disse ti løftene liggende på telefonen min og at jeg skal lese over dem minst en gang om dagen.

Hver dag.

1. Jeg lover å respektere, beundre og være takknemlig for den du er og også for den du ønsker å bli.

Forskning på positive illusjoner viser at det er lykkebringende å se sine partnere i et positivt lys. Det er bedre å se deres positive egenskaper enn å dykke ned i deres feil og mangler. Ikke bare er det sånn at positive illusjoner er bra for tilfredsstillelsen I forholdet, men i tillegg får det partneren til å se seg selv I et bedre lys. Så I den første delen av dette lover jeg å alltid se det beste av deg. I den andre delen av dette lover jeg å støtte det du gjør for å forbedre deg over tid. Dette kaller psykologene Michelangelofenomenet og forskning viser at å støtte din partners endringer av seg selv er bra bade for partneren og for forholdet. Merk jeg lover deg ikke å hjelpe deg til å forbedre deg på den måten JEG vil at du skal forbedre deg, men på den måten du ønsker å forbedre deg. Det handler om å støtte dine mål.

2. Jeg lover å støtte og beskytte din frihet for selv om livene våre har vokst sammen er dine valg fortsatt kun dine.

Dette løftet stammer fra psykologenes forskning på autonomitet. Selv om mennesker er sosiale skapninger som bade trenger og nyter forhold er det også viktig for oss å opprettholde vår individualitet. Det viktigste er at vi trenger å føle at våre beslutnigner reelt sett kommer fra oss. Når folk føler seg tvunget eller presset til å ta bestemte valg – som om de egentlig ikke hadde noe valg føler de seg mindre glade og mindre tilfredsstilt. Og som du kan tenke deg er mange på glede ikke bra for folks forhold. I dette løftet lover jeg deg å unngå å presse, bruke skyldfølelse eller på andre måter presse deg til å ta noen som helst beslutninger og heller å strebe etter å alltid respektere din rett til å ta dine egne valg.

3. Jeg lover å søke etter en dyp forståelse for dine ønsker, dine behov, hva du er redd for og hva du drømmer om.

Dette løftet tar jeg fra forskning på responsivenesssom handler om å på en sensitiv måte forsøke å møte din partners behov. Det å søke etter å møte hverandres behov er en av hjørnestenene I et bra forhold. Men: Man kan jo ikke møte noens behov uten å vite hva de er. Å forstå sin partner er det første steg man kan ta mot å være responsive. Derfor lover jeg deg å søke å virkelig forstå deg.

4. jeg lover å alltid søke etter å møte dine behov. Ikke ut fra plikt, men fordi det er så fantastisk å se deg glad. Når jeg har funnet ut hva dine behov faktisk er lover jeg deg at jeg skal gjøre det jeg kan for å oppfylle disse. Det er klart at det er lettere sagt enn gjort. Noen ganger er det slik at det å gi deg det du trenger betyr å gjøre noen vanskelige offer på min side og vice versa. Forskning på ofringer viser at det er viktig å ikke gjøre sine ofringer av “unngåelsesgrunner” slik som å føle at man “burde” gi noe til partneren sin. Begge parter har det bedre når ofringer gis av “tilnærmelsesgrunner” som å virkelig ønske at partneren blir glad. Så med dette løftet lover jeg deg at når jeg gjør ofringer I vårt forhold skal jeg kun gjøre det med kjærlighet og glede. Ikke med utilfredshet og ergelse.

5. Jeg lover å være der for deg når du trenger meg. Uansett når du trenger meg.

Dette løftet er basert på hva det betyr å være en god tilknytningsfigur. Den personen I livet ditt du vet at du kan stole på for støtte. Ditt myke sted å falle. Det foskerne kaller for en trygg havn.

6. jeg lover å bære ved til bålet for dine mål og ambisjoner. Å stå ved deg når du ikke lykkes og å feire dine suksesser.

Dette er den andre delen av å være en god tilknytningsfigur. Være der når det ikke er krise. Du skal vite at du kan ta risiko, gjøre feil og likevel komme hjem til en som støtter deg når dagen er slutt. Å la partneren gå ut og erobre sine mål vitende at man er der i bakgrunnen og heier på dem kaller forskerne å være en trygg base.

7. jeg lover å holde livene våre morsomme, utforskende og fulle av lidenskap. Her er vi på det forskerne kaller selvutvidelsesteori. Disse veiser at par er lykkeligere når de kaster seg ut i nye, interessante ting sammen. Egentlig er det jeg lover deg å ikke la forholdet vårt falle ned I rutine. Jeg skal fortsette å kurtisere deg, fortsette å reise sammen med deg og fortsette å utforske verden sammen med deg. Jeg skal fortsette å dele nye og interessante opplevelser med deg resten av livene våre.

8. Jeg lover å stå i det når dagene blir onde. Uansett hvilke utfordringer som kommer så skal vi overvinne dem sammen. Dette er det nærmeste jeg kommer “i gode og onde dager”. Dette handler om å ha bestemt seg. Å være forpliktet til hverandre. Forskning viser at om man har bestemt seg for å være sammen har man lettere for å håndtere vanskeligheter som måtte komme. Dette er rett og slett fordi at når et par ser seg som et permanent partnerskap forandrer perspektivet seg fra å handle om “meg mot deg” til å bli “oss mot problemet”. Forskerne kaller dette for motivasjonstransformasjon. Å være forpliktet hjelper ogg til å slutte å se på konflikter som nullsumspill og til i stedet å ha partnerens beste som motivasjon. Så ved å være et team er vi bedre rustet til å møte utfordringene sammen.

9. Jeg lover å behandle deg mer med fellesskap enn rettferdighet for øye for vi er et team. Nå og for alltid. Dette løftet kommer fra forskning på fellesskapsorientering. Dette betyr at man bringer til forholdet basert på hva som trengs og basert på hva man kan gi. Med dette lover jeg å ikke holde noen liste over hvem som kom med hva når. Ikke noe “du jobbet sent I går så jeg kan gå på kino i dag eller jeg handlet I går så du får gjøre det I dag. I stedet skal jeg se deg basert på de behov du har og hva jeg kan gi. (mer du kom hjem sent og hadde en stressete dag så jeg vasket over gulvet mens du var på jobb). Jeg stoler på at – over et langt liv – vil de innsatsene vi bringer til torgs mer eller mindre balansere hverandre ut så det er ikke noe vits I å “keep score”. Det å være villig til å prioritere fellesskap over rettferdighet samsvarer forbausende bra når forskerne ser på hva lange lykkelige ekteskap har til felles.

10. Jeg lover å vise deg hver eneste dag hvor lykkelig jeg er for å ha deg I livet mitt. Dette siste løftet drar jeg fra forskning om følelsen av takknemlighet. Når folk føler seg verdsatt blir de gladere og mer kommitert til forholdet sitt. Og når folk gir uttrykk for gir uttrykk for takknemlighet til partnerne sine føler de seg mer verdsatt og på den måten blir de gladere, mer forpliktet og mer verdsettende selv. Det er rett og slett en flott god sirkel. Så her lover jeg deg å aldri ta deg for gitt, men heller være takknemlig for det vi har og å uttrykk for for den takknemligheten til deg. Ofte.

Gratulerer med dagen.

'Cause nothing compares

Nothing compares to you

Personlig, LivsstilBård Standal