Kamala Harris går i spissen for cannabislegalisering

Kamala Harris (D-CA), kanskje den Demokratiske presidentkandidat ved siden av Joe Biden med størst mulighet for å bli Donald Trumps motkandidat ved presidentvalget i 2020 stiller seg nå i front for legaliseringsbevegelsen i USA.

Sammen med Jerrold Nadler (D-NY) som til alt overmål leder justiskomiteen i Representantenes Hus foreslår hun nå den såkalte “Opportunity Reinvestment and Expungement Act” (MORE) loven. Om MORE skulle bli vedtatt vil den fjerne Cannabis og THC helt fra USAs narkotikaliov Controlled Substances Act. MORE vil i tillegg slette cannabisdommer fra det amerikanske strafferegiosteret, medføre løslatelse av dem som i dag soner cannabisrelaterte dommer for forhold som ville vært lovlige under den nye loven. Lovforslaget forbyr også føderale byråer fra å bruke cannabisovertredelser som grunnlag for å nekte innvandrere opphold eller statsborgerskap.

Justiskomiteens leder begrunnet sin støtte til forslaget slik:

“Despite the legalization of marijuana in states across the country, those with criminal convictions for marijuana still face second class citizenship. Their vote, access to education, employment and housing are all negatively impacted. Racially motivated enforcement of marijuana laws has disproportionally impacted communities of color. It’s past time to right this wrong nationwide and work to view marijuana use as an issue of personal choice and public health, not criminal behavior.”

MORE-loven vil innføre en fem prosent føderal salgsskatt på cannabisprodukter. Deler av inntektene fra dette fondet vil øremerkes til et eget fond som skal gi støtte og jobbtrening til mennesker som har vært ofre for den amerikanske forbudspolitikken gjennom fengsling eller frarøvelse av retten til utdanning. Fondet skal også støtte små cannabisforetak drevet av minoriteter, funksjonshemmende og andre grupper som har blitt uforholdsmessig hardt rammet av forbudspolitikken. Om loven skulle bli vedtatt vil fondet administreres av en nyopprettet avdeling i det amerikanske Justisdepartementet som vil få navnet “Cannabis Justice Office”. Denne avdelingen vil også få andre oppgaver i arbeidet for å sikre erstatning og oppreisning til ofre for forbudspolitikken.

CannabisBård Standal